Wat we doen

Het PWF organiseert samen met vrijwilligers sponsoracties om financiële middelen te werven. Deze middelen worden ingezet om onderzoeken en projecten financieel te ondersteunen.

Onderzoek

Omdat PWS een zeldzame aandoening is en door zoveel verschillende en bijzondere kenmerken wordt getypeerd, is research op velerlei gebied noodzakelijk. Gelukkig wordt het belang hiervan inmiddels breed erkend. lees verder >

Fondsenwerving

Het PWF ontvangt geen subsidie van de overheid en is daardoor volledig afhankelijk van donaties van particulieren en bedrijven. lees verder>

Subsidie aanvraag

Rechtspersonen kunnen een aanvraag voor financiële ondersteuning indienen bij het Prader-Willi Fonds. lees verder >