Steun ons

Het Prader-Willi Fonds ontvangt geen subsidie van de overheid. Dat betekent dat het PWF geheel afhankelijk is van de vrijgevigheid van particulieren en bedrijven.

Hoe kan jij ons helpen?

Waarom zou je geld aan het PWF willen geven?

Allereerst en allermeest omdat je van harte instemt met het doel dat ons fonds nastreeft. Een plezierige bijkomstigheid is dat giften aan het PWF onder voorwaarden aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting (particulieren). Hierdoor kan je, afhankelijk van de hoogte van jouw inkomen, een belastingvoordeel genieten dat kan oplopen tot ongeveer de helft van het geschonken bedrag. Bedrijven hebben mogelijkheden om giften van de belastbare winst af te trekken.

ANBI

Het PWF heeft een ANBI-verklaring van de Belastingdienst, waardoor jouw giften aftrekbaar zijn van de belasting. Dit biedt, afhankelijk van het inkomen, een voordeel tot circa 50% van het geschonken bedrag. Een als ANBI aangemerkte organisatie hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt in het kader van het algemeen belang. Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking. Indien een donateur een gift doet aan een ANBI-organisatie kan deze gift binnen de daarvoor geldende regels van inkomsten- of vennootschapsbelasting afgetrokken worden.

CBF

Het PWF is tevens door het CBF erkend als goed doel. Deze erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede doelen wordt uitgegeven. Alleen goede doelen die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen deze erkenning krijgen. Zo kun je ervan uitgaan dat Erkende Goede Doelen daadwerkelijk bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro, verantwoording afleggen en zich onafhankelijk laten controleren. Voor meer informatie kan je terecht op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving www.cbf.nl.