Gedragsproblemen

Mensen met PWS hebben niet alleen lichamelijke problemen, maar vertonen ook een afwijkend gedragspatroon. Genoemd worden koppigheid, prikkelbaarheid, agressie, dwangmatigheden als plukken aan de huid (skinpicking) en moeite met het omgaan met veranderingen.

Om overprikkeling te voorkomen hebben mensen met PWS baat bij structuur in hun leven. Een duidelijke en gelijke dagindeling is belangrijk. Afwijken van het gestructureerde dagprogramma kan bijvoorbeeld aanleiding zijn tot een boze bui.

Nog geen geneesmiddel >>