Periodieke schenking

Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag, als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Je hebt de gift laten vastleggen in een notariële akte of een schriftelijke overeenkomst tussen u en het PWF
  • Je maakt minstens 1 keer per jaar bedragen over naar het PWF
  • De giften zijn steeds (ongeveer) even hoog.
  • Je maakt de giften minimaal 5 jaar achter elkaar over naar het PWF.
  • De gift stopt uiterlijk bij jouw overlijden.
  • Het PWF levert geen tegenprestatie voor de gift.

Een voorbeeld van een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst vind je hier.

Wil je dat jouw periodieke gift in geld automatisch naar het goede doel wordt overgemaakt? Dan kun je het formulier 'Betalingsvolmacht' gebruiken. Je vindt het formulier hier.
Je hoeft het formulier niet naar de Belastingdienst op te sturen. Het is voor jouzelf en het goede doel aan wie je de gift doet. Je moet de overeenkomst wel goed bewaren. Als de Belastingdienst jouw aangifte controleert, kan om deze schriftelijke overeenkomst gevraagd worden.