Gevaar voor overgewicht

Kinderen en volwassenen met PWS worden vaak dik. Ze zijn in staat kasten en koelkasten te plunderen, naar voedselresten in afvalbakken te zoeken en anderen te manipuleren hen eten te geven. Alleen permanent toezicht en sloten op kasten kunnen het eetgedrag in toom houden. Zonder preventieve maatregelen krijgen veel mensen met PWS problemen met hun overgewicht. Hart- en vaatziekten en diabetes komen dan ook veel voor met negatieve gevolgen voor de levensverwachting.